Psychoterapia Gestalt

Gestalt należy do humanistycznego podejścia w psychoterapii.  Badania naukowe nad skutecznością terapii pokazują, że jest ona owocna niezależnie od nurtu w jakim jest prowadzona, a najbardziej znaczące dla poprawy jakości życia osoby zgłaszającej się na terapię jest relacja tworząca się między klientem a psychoterapeutą.

Ja wybrałam Gestalt ze względu na jej relacyjny charakter i całościowe spojrzenie na człowieka. Filozoficznym założeniem terapii Gestalt jest „obraz człowieka, który bierze życie w swoje ręce, zgodnie z zasadą samoodpowiedzialności i samoregulacji, całościowo spostrzega siebie oraz własne otoczenie i je aktywnie zmienia” (V. Chu).

Podstawowe założenia

Relacja terapeutyczna jest jednym z kluczowych aspektów w psychoterapii Gestalt. Terapeuta stara się być empatycznym towarzyszem w procesie samopoznania osoby zwracającej się na terapię. Nie ocenia, nie daje rad ani gotowych recept, ale w dialogu z akceptacją, szacunkiem i otwartością podąża za osobą szukającą rozwiązania swojego problemu.

Dialog Ja i Ty jest on możliwy między innymi z tego powodu, że Gestalt dąży do równości miedzy terapeutą a osobą do niej się zgłaszającą. Klient jest człowiekiem i terapeuta również nim jest. To prowadzi do większej otwartości w dialogu i pełniejszego spotkania Ja i Ty.

Świadomość i jej poszerzanie na poziomie mentalnym, emocjonalnym i cielesnym przyczynia się do lepszego poznania siebie, swojego funkcjonowania w świecie i znajdowania sposobów na pełniejsze życie.

Holistyczny obraz człowieka kładzie akcent na niepodzielność człowieka na poziomie umysłowym, emocjonalnym i cielesnym. Każdy ten aspekt człowieka, jego Ja jest tak samo ważny i współoddziałujący na całość. Celem terapii jest pełniejsza integracja tych aspektów.

Paradoksalna teoria zmiany zawarta w słowach Arnolda Beissera „to ja nadaję sens każdemu aktowi życia, a jeśli pragnę się zmienić, to pozostając sobą, sobą inaczej, a nie kimś innym niż ja sam”, pokazuje, że terapia nie ma na celu zmiany osoby zwracającej się o pomoc, a jedynie odnalezienie i zaakceptowanie jego prawdziwego Ja.

Tu i Teraz jest jedyną rzeczywistością, do której mamy dostęp i na to kładzie akcent psychoterapia Gestalt. Nie oznacza, to że sprawy z przeszłości nie są poruszane, przeszłość ma wpływ na to, jak funkcjonujemy obecnie.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące mojej pracy lub chcesz umówić się na konsultacje czy terapię skontaktuj się ze mną.

+48 606 388 499

Przestrzeń Serca Psychoterapia Gestalt

ul. Mariacka 36/11
40-014 Katowice

WordPress Video Lightbox